Tandvårdsstödet

Från och med året du fyller 24 år har du rätt till ett statligt tandvårdsstöd. Det är ett ekonomiskt bidrag för att skydda mot höga tandvårdskostnader och underlätta regelbundna tandläkarbesök. Det statliga tandvårdsstödet består av det allmänna tandvårdsbidraget, högkostnadsskyddet och ett särskilt tandvårdsbidrag. Alla som bor eller arbetar i Sverige och därmed är försäkrade här har rätt till stödet. I vissa fall kan du ha rätt till tandvårdsstödet även om du bor och arbetar utomlands. Vad som gäller för dig kan Försäkringskassan informera dig om. 

Det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är inget du behöver ansöka om, utan allt finns registrerat hos din tandläkare. 

För att ta del av det särskilda tandvårdsstödet krävs däremot ett läkarintyg. Försäkringskassan och din läkare eller tandläkare kan informera mer om detta.

Det allmänna tandvårdsbidraget kallas för ATB och delas ut varje år den 1 juli. Bidraget går att spara i två år så du kan alltså ha upp till två bidrag att använda samtidigt. Bidragets summa baseras på din ålder. Upp till 23 års ålder är tandvården kostnadsfri. Från 23 år till 29 år eller om du är över 65 år får 600 kronor per år i bidrag. Om du är mellan 30 och 64 år får du istället 300 kronor per år.

Högkostnadsskyddet är baserat på Försäkringskassans referenspriser och börjar gälla när referenspriset för din tandvård uppgår till 3000 kronor. När referenspriset för din tandvård uppgår till 3000 kronor kronor så betalar Försäkringskassan 50 procent av referenspriset. Om referenspriset för din tandvård överstiger 15 000 kronor så betalar Försäkringskassan istället 85 procent av referenspriset. Eftersom det råder fri prissättning inom tandvården kan referenspriset och det faktiska priset skilja sig, och du betalar då mellanskillnaden.