Som namnet talar om sker en stämma för rikets alla tandläkare och/eller läkare med personal någon gång per år. Målet med dessa stämmor är att utveckla tandvård och/eller sjukvård genom att samla alla behöriga för att diskutera, redovisa, informera, föreläsa med mera om aktuella ämnen.

Att deltaga på en riksstämma

För att få vara med och delta på en riksstämma måste man vara behörig för stämmans själva syfte, det vill säga att de som är välkomna till riksstämman för tandläkare är de som arbetar i branschen, och detsamma gäller för riksstämman för läkare. För att få komma in på arenan där stämman håller rum krävs även att man har anmält sig till eventet och har en giltig biljett. Riskstämmorna sker vanligtvis på olika orter från gång till gång och för den som är intresserad gäller det att hålla koll på var och när stämman är. De som har gått på stämman tidigare år brukar dock inte missa datum och plats för nästkommande då en hel del reklam och utskick görs inför var stämma som ska ske.

Datum och pris

Riksstämmorna brukar pågå i ett par dagar var gång de äger rum. För varje dag krävs att varje enskild besökare har en egen biljett. Biljetterna kan bokas i god tid innan var stämma. Vad gäller priser på biljetter kan dessa variera en hel del på grund av att det finns biljetter i olika prisklasser. Den billigaste biljetten startar på cirka 200 kronor (denna är för studenter) men priset per biljett kan hamna på 5000-6000 per dag för icke STF-medlemmar.