Vare sig om den Medicinska riskstämman blir av eller inte nästa år och framöver så har trots allt de som varit hittills varit lärorika för samtliga. På varje stämma har det varit föreläsare från olika kategorier med olika titlar som har föreläst för sina kollegor inom läkarbranschen, och dessa föreläsningar har alltid varit uppskattade hos publiken. Föreläsningarna har ofta lett till nya idéer och tanker inom sjukvården och det hela har lett till en positiv riktning vad gäller framtidens sjukvård. Även seminarier har varit lyckade under stämmorna och lett till diskussioner och väckt intresse hos många. I framtiden ser det lite oklart ut vad gäller den medicinska stämman, men i vilket fall som helst kommer diskussioner, föreläsningar och seminarium fortgå på ett eller annat sätt i olika forum och möten.

Att prioritera att ha möten och diskussioner för att lära av varandra inom olika professioner är mycket viktigt och gör att hela branschen utvecklas såväl inom hälso- och sjukvård som inom Tandläkare och tandvård/munhälsa. Att sprida kunskap, lärdomar och nya idéer är alltid positivt och att diskutera leder alltid till något värdefullt. Att utbyta åsikter gör i det långa loppet att man kommer fram till de bästa lösningarna för alla patienters tandhälsa och munvård. Om Riksstämmorna håller på att försvinna ur framtiden helt och hållet vet vi inte än men oavsett om faller blir så så behöver vi inte oro oss. Event som dessa kommer alltid att prioriteras och ta plats på ett eller annat sätt då det är känt att dessa leder till positiva saker. Dessa positiva saker är den delade kunskapen de leder till och spridningen av nya idéer.

Tack vare alla duktiga tandläkare, läkare och annat branschfolk som med nyfikenhet lyfter frågor och diskussioner kan patienter vara trygga och veta att utvecklingen i branscherna går framåt och blir bättre och bättre.