Människor får två uppsättningar tänder. Först kommer mjölktänderna som sedan byts ut mot permanenta. Som vuxen har du 32 tänder om alla fyra visdomständer bryter igenom.  

Tanden är uppbyggt med en rot, plupa och en krona. Delen som syns är kronan. Ytterst är kronan täckt av emalj vilket är kroppens hårdaste vävnad.  
Under emaljen återfinns dentinet, tandbenet. Det ger emaljen stöd genom att vara mer elastiskt. Tandens största beståndsdel är just dentinet som i sig är en levande vävnad.  

Under dentinet finns tandens pulpa. Pulpan är den mjuka vävnad som är placerad mitt i tanden och som består av nervvävnad, bindvävnad och blodkärl. Om pulpan drabbas av infektioner eller karies kan det bli problematiskt och måste behandlas för att tanden inte ska brytas ned.  

Längst ned, dold i tandköttet ligger tandroten. Den har som uppgift att fästa tanden i käkbenet och se till tandens blodförsörjning. Roten är uppbyggd av dentin, nerver och blodkärl. Tandens rötter skyddas även av en mineraliserad vävnad som kallas rotcement.  

I munnen har vuxna 28 tänder och 4 visdomständer. Och tänder dels upp i fyra olika grupper. Incisiver är det de fyra tänderna mitt i överkäken och de fyra tänderna mitt i underkäken. Det innebär att du har åtta framtänder. Näst på tur kommer caninerna, hörntänderna. Du har fyra hörntänder, 2 i överkäken och 2 i underkäken. Sedan kommer de små kindtänderna, premolarerna. Du har två på varje sida av både under- och överkäken.