Monthly Archive:: November 2022

Tandvårdsstödet

Från och med året du fyller 24 år har du rätt till ett statligt tandvårdsstöd. Det är ett ekonomiskt bidrag för att skydda mot höga tandvårdskostnader och underlätta regelbundna tandläkarbesök. Det statliga tandvårdsstödet består av det allmänna