Varje år anordnas riksstämmor för tandläkare och läkare inklusive övrig personal. På dessa stämmor möts folk i branschen för att diskutera, föreläsa, utbilda och träffa varandra.