Vad gäller riksstämma för tandläkare så hålls denna som vanligt 2018, 2019 och framåt. För riksstämman för läkare har den tagit en liten annan vändning och kallas numera för Framtidens medicin och hälsa.