I Sverige i dag finns både statlig och privat tandvård. Den statliga tandvården drivs och styrs av Sveriges regioner. Till den statliga tandvården hör Folktandvården. Den privata tandvården däremot styrs av medlemmar och branschorganisationer.

I Sverige erbjuds barn- och ungdomar till och med 23 år, kostnadsfri tandvård. Det gäller även inom den privata sektorn om mottagningen har ett avtal med regionen. Från det att en person fyller 24 år bekostar man sin egen tandvård och det är även från och med då tandvårdsstödet träder i kraft.

Inom den statliga tandvården kan man ta del av något som kallas för Frisktandvård, en form av abonnemangstandvård. I den ingår undersökning, diagnostisering, smärtlindring och behandling.