Stämmorna innehåller oftast ett brett utbud av utställare, föreläsare och seminarium. Som besökare bör man se på schemat för var dag på stämman och välja ut vilka event man helst vill deltaga på. Oftast blir det för intensivt att gå på allt för många evenemang under en och samma dag.

Vanligtvis kan man som besökare också välja att gå på seminarium, föreläsningar eller liknande men då utan större problem kunna lämna eventet efter hälften eftersom att det ofta är pauser och bensträckare under dessa. Om man är intresserad av att gå på flera event under samma tid går det därför oftast att gå på en halva på ett och sedan byta över till ett annat. På riksstämmor ska man som deltagare kunna vara flexibel och göra sin “eget schema”.

Vad gäller utställare så finns det väldigt mycket att besöka och ta del av. På varje riksstämma brukar omkring hundra utställare deltaga. Deltagarna bland utställarna kan vara allt från tandblekningsföretag till implantatföretag. Utställarna har ofta speciella erbjudanden på riksstämmorna och erbjuder deltagarna prover och liknande. För den som intresserar sig extra mycket för vissa utställare kan dessa hittas via en karta. Utställarna är indelade efter siffror och nummer på kartan.

Press finns oftast på plats på stämmor och dessa dokumenterar och tar bilder på såväl deltagare, föreläsare och utställare under riksstämmor. För att hitta bilderna efter att ett event ägt rum får man gå in på arrangörens hemsida. Bilderna är i vanliga fall fria att använda för publicering. För att vara på den säkra sidan bör man dock kontakta arrangörerna för att vara säker på vad som gäller för publicering.