Här följer information om årets riksstämmor för såväl tandläkare med personal som läkare med personal. Varje år anordnas en riksstämma för tandläkare och en riskstämma för läkare.

Nästa riksstämma för tandläkare

Nästa riksstämma för tandläkare kommer att äga rum på Svenska mässan, Mässans gata/Korsvägen, 412 94 Göteborg. Datum för mässan är 14-16 november. Man kan köpa biljetter from 15 augusti till 31 oktober. Vid biljettköp behöver information lämnas för samtliga besökare man köper biljetter till, denna information innefattar för- och efternamn, titel (exempelvis tandläkare, tandsköterska, professor eller liknande), mailadress och personnummer (detta gäller de som är medlemmar i Tandläkareförbundet för att verifiera medlemskapet). Efter registrering skickas ett mail ut till samtliga mailadresser med inloggningslänk för slutföring av registreringen. Själva biljetten kommer på respektive mail en vecka innan riskstämman äger rum.

Riksstämma tandläkare 2019

Riksstämman 2019 kommer att hållas i Stockholm på Stockholmmässan. Datum för stämman är 13-15 november.

Nästa riksstämma för läkare

Det är för närvarande en paus vad gäller Den medicinska riskstämman. I framtiden är det tänkt att stämman ska få ett nytt namn och därmed tilltala en smalare publik per stämma. Man menar att alla specialiteter har sina specifika frågor och ämnen att diskutera och att en gemensam stämma inte ligger i nutid eller framtid, det vill säga att tiderna har förändrats och riksstämman är inte aktuell i sin ursprungsform numera. Riksstämman för läkare ersätts från 2016 med “Framtidens medicin och hälsa”. Året efter förändringen var dock anmälningarna och intresset för Framtidens medicin och hälsa så lågt att hela eventet ställdes in. De få som hade köpt biljetter till eventet, som var tänkt att äga rum i Stockholm 14-16 november på Waterfront fick sina pengar tillbaka. Det var Svenska Läkaresällskapet som skulle hålla i eventet som inte blev av. Hur det ser ut för årets event är än så länge oklart.