Att åldras påverkar situationen i munhålan på flera sätt. Tänderna har används under en livstid och har nötts på grund tuggning, tandpressning och gnissel. Även tandens yttersta ytskikt, emaljen, påverkas av åldrandet och blir hårdare och då även skörare. Tänder som har använts under ett helt liv har ofta fler lagningar som i kombination med en skörare emalj innebär att tänderna lättare går sönder. Även blottlagda rotytor, ökade mellanrum mellan tänderna och färgförändringar på tänderna ökar med åldern.

Pensionärerna i Sverige är den åldersgrupp som står för flest antal besök hos tandvården samtidigt som de är en grupp med väldigt begränsad inkomst. 65+ reformen vill öka tandvårdsbidraget för de äldre och ge pensionärerna 1000 kronor extra i tandvårdsbidrag årligen. Reformen driver frågan, sprider kunskap och vill skapa förändring.