Monthly Archive:: January 2023

F-kort för tandvård

Om du har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som påverkar din munhälsa eller gör det svårt för dig att ta hand om dina tänder kan du ha rätt till ett F–kort för tandvård. Med F–kortet behöver du