Author Archive

F-kort för tandvård

Om du har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som påverkar din munhälsa eller gör det svårt för dig att ta hand om dina tänder kan du ha rätt till ett F–kort för tandvård. Med F–kortet behöver du

Tandvårdsstödet

Från och med året du fyller 24 år har du rätt till ett statligt tandvårdsstöd. Det är ett ekonomiskt bidrag för att skydda mot höga tandvårdskostnader och underlätta regelbundna tandläkarbesök. Det statliga tandvårdsstödet består av det allmänna