Framtidens medicin och hälsa, det är det nya namnet för den medicinska riskstämman. Det var år 2016 som ett beslut togs om att göra en paus med den medicinska riksstämman, det vill säga riksstämman som riktar sig mot läkare runt om i riket. Anledningen till beslutet var att det finns så många specialiteter inom läkarvården och att det är bättre att ha en typ av riksstämma för var specialitet istället. Numera har alltså riksstämman för läkare ersatts med andra typer av mindre event där läkarna går på det event som de känner att de hör till. Ett exempel på hur uppdelningen blivit sedan 2016 är snarare att ortopeder möts för sitt event, internmedicinare för sitt och allergologer för sitt.

Framtidens medicin och hälsa skulle bli en ny version av riksstämman

Framtidens medicin och hälsa skulle bli ett bredare forum som inte bara skulle rikta sig till läkare utan också till andra professorer men även politiker, myndigheter och industrier i branschen. Dock skulle det visa sig att det den första Framtidens medicin och hälsa skulle bli ett fiasko där de förköpta biljetterna var så få och intresset så litet att hela eventet fick ställas in när det skulle hållas 2017. De som anordnade eventet räknade med att det skulle komma cirka 2000 deltagare men så blev då alltså inte fallet. De som köpt biljetter till eventet som inte blev av fick pengarna tillbaka.

Vad gäller Framtidens medicin och hälsa 2018

Så vitt det går att utläsa från internet hur det blir för Riksstämman eller Framtidens medicin och hälsa verkar vara ganska dött på den fronten. Förmodligen har varje specialitet inom läkarvården ordnat med sina egna event och tycker att detta är tillräckligt för dem. Vad framtiden säger för ett gemensamt event med professorer, politiker, myndigheter och industrier får den som lever se.