Innehållet på Riksstämmorna varierar från år till år, men varje stämma brukar alltid beröra ämnen som är aktuella för stunden men även ämnen som rör framtidens vård och tandvård.

Vad som tas upp på stämmorna

Det är i stort sett nutiden som avgör vilka ämnen som främst diskuteras och föreläses om på stämmorna. Den senaste tiden har bland annat politiken lyft frågan vad gäller kostnader för befolkningen för tandvård i Sverige. Frågan har handlat om ifall tandvården ska ingå i den “vanliga vården” eller ej. Eftersom att denna fråga ligger i tiden kommer den också förmodligen vara en aktuell diskussion även under stämman och då både tandläkarestämman och den eventuella medicinska stämman. Även andra ämnen som är heta i stunden är förstås tekniker vad gäller tandblekning och vilka av dem som bör förbjudas och vilka som är skonsamma för tänderna. Ytterligare aktuella ämnen som förmodligen kommer att behandlas under stämman är nya tekniker för tandimplantat och tekniker för att sätta dit implantaten på patienterna.

Nästa års stämmor

Om det blir en Riksstämma inom medicin eller motsvarande typ av möte nästa år verkar fortfarande vara oklart, men det hela lutar åt att det hela inte kommer bli av då heller, varken den Medicinska Riksstämman eller den så kallade Framtidens Medicin och hälsa.

Riksstämman för tandläkare kommer däremot att bli av och datum och plats för stämman är redan bokat. Det hela kommer att äga rum i Stockholm nästa år istället för i Göteborg. Datumen som är satta för eventet är 13-15 november. För den om redan bestämt sig för att gå på denna kan alltså redan boka in detta i kalandern. Dock är inte biljetterna släppta än men dessa släpps troligen i augusti nästa år, 2019. Eventet kommer att äga rum på Stockholmmässan nästa år och det går redan att läsa om vilka föreläsare som kommer att deltaga.